Současnost

Brodecká sladovna je umístěna v jedné z nejlepších oblastí pro pěstování sladovnických ječmenů v České republice – v oblasti střední Moravy, kde se pěstování kvalitních sladovnických ječmenů stalo již tradicí.

V roce 2009 – 2010 prošla sladovna kompletní rekonstrukcí všech výrobních částí. Výsledkem je navýšení výrobní kapacity na 17.600 tun sladu a příjmu 22.000 tun ječmene ročně. Rekonstrukcí prošla:

- Máčírna ( nerezové rozvody, automatizace )
- Klíčírna ( dobudování druhé klíčírenské linky )
- Hvozdy ( vybudovány dva jednolískové hvozdy vč. tandemového propojení )
- Skladová sila ( dobudování 3 ks skladových sil o celkové kapacitě 5.400 tun, čímž byla zvýšena celková skladová kapacita na cca 8.000 tun )
- Expediční sila ( dobudovány 2 ks expedičních sil. Celková kapacita expedičních sil je 100 tun )
- Sila na sladový květ ( Dobudováno silo na sladový květ o kapacitě 30 tun )
- ČOV ( Vybudována nová čistírna odpadních vod o kapacitě 6000 EO )

U všech rekonstruovaných částí byla provedena výměna elektroinstalace a ASŘ, což umožňuje plnou automatizaci výroby vč. Vizualizace na PC.

Sladovna má vlastní dopravu vč. železniční vlečky.

MORAVAMALT, s.r.o., Brodek u Přerova je v současné době moderní sladovnou, která je schopna plnit náročné jakostní požadavky na slad dodávaný do tuzemských i zahraničních pivovarů.

© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena MORAVAMALT s.r.o.

SEO Olomouc